Porównanie produktów - Pralki wolnostojące Więcej

Liczba wyświetlanych produktów: 728 z 956
Candy GC1072D21S
Samsung WF80F5EBW4W
Beko WTV8634XS0
Beko MWTV6533BB

Dostępność produktu określona na podstawie oferty producenta umieszczonej na jego stronie internetowej. Produkty, które znajdują się w aktualnej ofercie producenta maja status dostępności 'Tak', w przeciwieństwie do pozostałych, które otrzymują status 'Nie'.
Dostępność produktu
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI): - A+++: EEI∈(0; 46) - A++: EEI∈<46; 52) - A+: EEI∈<52; 59) - A: EEI∈<59; 68) - B: EEI∈<68; 77) - C: EEI∈<77; 87) - D: EEI∈<87; 100) Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
Klasa energetyczna
A++
A+++
A+++
A+++

Klasa wirowania określana na podstawie wilgotności resztkowej (D) wyrażonej w %: - A: D∈(0; 45) - B: D∈<45; 54) - C: D∈<54; 63) - D: D∈<63; 72) - E: D∈<72; 81) - F: D∈<81; 90) - G: D∈<90; 100> Sposób obliczania (wartości zaokrąglane do pełnego procenta): D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7 gdzie: D60 - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu; D60½ - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu; D40½ - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu. Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
Klasa wirowania
C
B
B
C

Zużycie energii na rok [kWh/rok]
Zużycie energii
197 kWh/rok
195 kWh/rok
177 kWh/rok
144 kWh/rok

9600 l/rok
10500 l/rok
10560 l/rok
8360 l/rok

Poziom hałasu generowany podczas wirowania
Poziom hałasu (wirowanie)
76 dB
79 dB
73 dB
72 dB


Wilgotność resztkowa [%]
Wilgotność resztkowa
0 %
0 %
0 %
0 %

Biały
Biały
Biały
Biały