Porównanie produktów - Pralki wolnostojące Więcej

Liczba wyświetlanych produktów: 728 z 956
Samsung WW10H9600EW
Candy GV159TWC31S
Candy GV158TWC31S
Samsung WW12K8412OW

Dostępność produktu określona na podstawie oferty producenta umieszczonej na jego stronie internetowej. Produkty, które znajdują się w aktualnej ofercie producenta maja status dostępności 'Tak', w przeciwieństwie do pozostałych, które otrzymują status 'Nie'.
Dostępność produktu
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI): - A+++: EEI∈(0; 46) - A++: EEI∈<46; 52) - A+: EEI∈<52; 59) - A: EEI∈<59; 68) - B: EEI∈<68; 77) - C: EEI∈<77; 87) - D: EEI∈<87; 100) Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
Klasa energetyczna
A+++
A+++
A+++
A+++

Klasa wirowania określana na podstawie wilgotności resztkowej (D) wyrażonej w %: - A: D∈(0; 45) - B: D∈<45; 54) - C: D∈<54; 63) - D: D∈<63; 72) - E: D∈<72; 81) - F: D∈<81; 90) - G: D∈<90; 100> Sposób obliczania (wartości zaokrąglane do pełnego procenta): D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7 gdzie: D60 - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu; D60½ - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu; D40½ - stanowi wilgotność resztkową w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, wyrażaną jako wartość procentowa i zaokrąglaną do najbliższego pełnego procentu. Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
Klasa wirowania
A
A
A
A

Zużycie energii na rok [kWh/rok]
Zużycie energii
119 kWh/rok
218 kWh/rok
196 kWh/rok
141 kWh/rok

11500 l/rok
11800 l/rok
10500 l/rok
11700 l/rok

Poziom hałasu generowany podczas wirowania
Poziom hałasu (wirowanie)
72 dB
80 dB
81 dB
72 dB

10 kg
9 kg
8 kg
12 kg

Wilgotność resztkowa [%]
Wilgotność resztkowa
44 %
44 %
44 %
44 %

Biały
Biały
Biały
Biały